مراحل ترجمه مدارک

تعداد بازدید:۴۱۹

مراحل دریافت کد صحت جهت ترجمه مدارک مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدارک ذیل الذکر بایستی در سایت سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم با وضوح اسکن و بارگذاری گردد

آدرس سایت :             www.portal.saorg.ir

**مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان

1.اصل مدرک دانشنامه پشت و رو 

2.ریزنمرات ترم به ترم در صورت نیاز به ترجمه (ریزنمرات ورودی های قبل از سال  90 بایستی  مهر واحد استانی را داشته باشد) 

3. مدارک نظام وظیفه برای آقایان

**مدارک مورد نیاز دانشجویان

1.گواهی اشتغال به تحصیل(فرم شماره یک از مرکز محل تحصیل اخذ شود)

2.لیست سنجش قبولی

3.کارت دانشجوئی

  4.کارنامه تحصیلی

5.تصویر مدرک قبلی

  6.مدارک نظام وظیفه

نکات مهم:

1-پس از ثبت و اسکن مدارک در سایت مذکور پرونده در حالت بررسی توسط دانشگاه یا واحد استان غرب قرار می گیرد و پس از تایید مدارک توسط واحد استانی غرب پرونده در حالت بررسی توسط دانشگاه منتخب قرار می گیرد و پس از بررسی و تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی پرونده در حالت بررسی توسط سازمان امور دانشجویان داخل قرار می گیرد پس از بررسی و تایید سازمان امور دانشجویان پرونده خاتمه می یابد و کد صحت جهت ترجمه صادر می شود که بقیه مراحل بایستی از طریق سازمان امور دانشجویان پیگیری و جهت ترجمه اقدام گردد.

2-تمام مراحل صدور کد صحت اینترنتی بوده و پس از بررسی پرونده ی ارسالی توسط کارشناسان در صورت وجود هر گونه مشکلی ،ایرادات پرونده جهت رفع نقص به صورت پیام در کارتابل شما قرار می گیرد و پس از رفع نقص توسط دانشجو مدارک بایستی مجددا تایید گردد تا کارشناسان امکان بررسی را داشته باشند .

3-در صورت بروز هر گونه مشکل در مراحل ثبت مدارک بایستی با سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تماس حاصل بفرمایید.

4-در مراحل پایانی پس از ثبت مدارک در صورتیکه کد پیگیری ده رقمی دریافت نمایید پرونده ی شما ثبت شده و به واحد استانی جهت بررسی ارسال می گردد.