معرفی واحد استانی تهران غرب

تعداد بازدید:۸۴۷۹

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران فعالیت خود را با صدور حکم سرپرستی جناب آقای دکتر فرهمند راد در مردادماه سال 1397 آغاز نمود و در مهرماه همان سال به ساختمان  واقع در میدان توحید-خیابان پرچم-شماره 5 انتقال یافت و در حال حاضر ذیل نظر جناب آقای دکتر پیش بین اداره می گردد. تعداد مراکز آموزش علمی کاربردی اعم از فعال و غیرفعال در این واحد استانی 117 مرکز، تعداد دانشجویان درحال تحصیل در سامانه هم آوا بیش از 70هزار دانشجو دارای وضعیت درحال تحصیل و دارای بیش از 4000 مدرس می باشد. در این مدت کوتاه ویترین افتخارات واحد استانی غرب تهران با کسب مقام های برتر پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی مزین شد.

امید است با وجود پتانسیل‌های واحد استانی غرب تهران در زمینه توسعه آموزش های علمی کاربردی در سال های پیش رو شاهد پیشرفت بیش از پیش آموزش های مهارت محور در این واحد استانی باشیم.