رزومه جناب آقای دکتر سید محمد حسن پیش بین

تعداد بازدید:۴۲۸۱

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان غرب تهران
جناب آقای دکتر پیش بین

شماره تماس : 42573501

ایمیل : pishbin@gmail.com

تحصیلات

راهنمایی پایان نامه

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

همایش‌های داخلی