کارگاه آموزشی توانمندسازی مسئولان روابط عمومی مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران برگزار گردید

کارگاه آموزشی توانمندسازی مسئولان روابط عمومی مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران برگزار گردید

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۰ اخبار روزانه
کارگاه آموزشی توانمندسازی مسئولان روابط عمومی مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران در روز دوشنبه به تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ در سالن ۹دی سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید.