اداره نظارت و ارزیابی

تعداد بازدید:۱۲۱۷

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را  ابتدا با رئیس مرکز علمی کاربردی (درصورت صلاحدید)مربوطه مطرح نمایند و در صورت عدم پاسخ مناسب  از مرکز ، به اداره نظارت وارزیابی  از طریق شماره های ذیل پیگیری نمایند.

 

شرح مختصر وظایف :

1-ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی معاونت نظارت وارزیابی دانشگاه به مراکز و نظارت برحسن اجرای مقررات دانشگاه و ارائه ی گزارش موارد تخلّف به رییس واحد استان

2-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشجویان، مدرسان و..... ازمراکز آموزش علمی کاربردی و ارائه گزارش به رئیس واحد استانی

3-ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

4-ارزیابی مدرسین علمی کاربردی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

       5-تشکیل هیات های نظارت واحد استانی در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از حوزه ستاد مرکزی

6-نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

7-ایجاد زمینه­‌های لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و امور تربیتی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

8-همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی وزارت علوم و رسیدگی به موارد وتذکرات اعلامی

9-نظارت بر نحوه اجرای امتحانات مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

           10- تعامل با موسسات در جهت رقع مشکلات مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

* * * 

رئیس اداره نظارت و ارزیابی : آقای علی اکبر امیدی   

    42573000داخلی 403

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی:  آقای متین رستمی   

 42573000داخلی 404

کارشناس نظارت وارزیابی: خانم بافقی زاده           

   42573000داخلی 405

 

 

 

دانلود آیین نامه انتصاب

دانلود بخشنامه کد مدرسی برای سرپرستان و روسای حاضر

دانلود خلاصه سوابق روسای پیشنهادی مراکز

دانلود شیوه نامه اجرایی انتصاب

دانلود قرارداد همکاری سرپرستان و روسا

دانلود کاربرگ 10 (مینوت حکم سرپرستی)

دانلود کاربرگ 11 (مینوت حکم ریاست)

دانلود کاربرگ 12(مینوت تمدید حکم ریاست)