پرسش‌های متداول


 عدم دریافت پیامک به منزله عدم برگزاری مصاحبه برای من است؟

در نظر است فرایند مصاحبه از طرق مختلف (انجام مکاتبه با مراکز آموزش، اطلاع رسانی در پورتال رسمی واحد استان غرب تهران، ارسال پیامک و تماس تلفنی، درج در پروفایل مدرس در سامانه جذب و ...) به اطلاع شما برسد. بنابراین از هر طریقی که از برنامه خود مطلع شدید می بایست نسبت آماده نمودن خود جهت حضور به موقع اقدام نمایید.

آیا برای انجام مصاحبه لازم است در سامانه جذب مدرسان اقدام مجددی از سوی من به عنوان مدرس انجام شود؟

خیر. ورود اطلاعات شما در روزهای گذشته و تایید کارشناس مربوطه اموری است که قبلا به انجام رسیده و برای انجام مصاحبه کافی است  در زمان و مکان تعیین شده به همراه مدارک خود حضور یابید.

برای حضور در مصاحبه چه مدارکی لازم است به همراه داشته باشم؟

به صورت کامل در این قسمت توضیح داده شده است :

https://tw.uast.ac.ir/fa/page/1684/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C

آیا در حال حاضر که پیامک مصاحبه را دریافت نموده ام امکان ویرایش اطلاعات من در سامانه جذب مدرسان وجود دارد؟

خیر.

آیا مدرسان خبره یا مرتبط با گروه معارف هم در این طرح شرکت دارند؟

خیر در الویت های بعدی قرار دارند که در زمان مقتضی از طریق پورتال واحد استان غرب تهران و سایر مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.

آیا مدرسان دارای کارشناسی یا معادل کارشناسی ارشد در این طرح شرکت دارند؟

خیر در الویت های بعدی قرار دارند که در زمان مقتضی از طریق پورتال واحد استان غرب تهران و سایر مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.

با توجه به  برنامه زمانبندی مصاحبه نام کارگروه شامل حال من در یک روز خاص ذکر شده است ولی من پیامک دعوت دارای ساعت و روز مصاحبه را دریافت ننموده ام. دلیل آن چیست؟

ممکن است کارگروه مورد نظر در بیش از یک روز دارای جلسه مصاحبه باشد. بنابراین نام شما در روز های دیگری قرار گرفته است.

در صورتی که امکان حضور در مصاحبه را به دلیل مسافرت  نداشته باشم باید چه اقدامی کنم؟

برای شما غیبت ثبت شده و باید منتظر تصمیم گیری های بعدی که نتیجه آن از طریق پیامک و همین پورتال، اطلاع رسانی خواهد شد، باشید.،