فرآیند بهره گیری از شناسه مدرسی پذیرفته شدگان حق التدریس آموزشی / خبره

تعداد بازدید:۶۷۵۸

فرآیند بهره گیری از شناسه مدرسی

پذیرفته شدگان حق التدریس آموزشی / خبره

دانشگاه جامع علمی کاربردی 

واحد استان غرب تهران

 

  با توجه به صدور شناسه مدرسی سرکارعالی / جنابعالی ، مقتضی است پس از * دریافت شناسه مدرسی * (اینجا را کلیک کنید ) در خصوص چگونگی استفاده از کد صادره بشرح ذیل ، اهتمام لازم مبذول فرمایید . 

مدرس حق التدریس آموزشی

( پذیرفته شده از طریق فراخوان )

مراجعه به مراکز آموزش علمی کاربردی

مجری گروه درسی تخصصی متقاضی پذیرفته شده در فراخوان

** اطلاعات مربوط به رشته های در حال اجرا از سوی مراکز آموزش علمی کاربردی با دریافت آخرین دفترچه پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سایت سازمان سنجش، قابل احصا و بهره برداری می باشد .

مدرس حق التدریس خبره

( پذیرفته شده از طریق رأی هیأت ممیزه دانشگاه )

مراجعه به مرکز آموزش علمی کاربردی محل تشکیل پرونده

برای تدریس در دروس مورد تأیید هیأت ممیزه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* شایان ذکر است مراکز علمی کاربردی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه بوده و صرفاً تحت نظارت آموزشی دانشگاه قرار دارند.  برهمین اساس همکاری شما به صورت حق التدریس با مراکز آموزش علمی کاربردی بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی یا قراردادی بین مشارالیه و دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود ندارد.

 

با تشکر هیات اجرایی معین جذب مدرسین

شماره های تماس : 42573408 42573410 - 42573304