کارگاه آموزشی آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه پذیرفته شدگان فراخوان جذب مدرسان سال ۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مدرسان واحد استان تهران غرب برگزار شد

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۱ کد : ۶۲۴۳۹ اخبار روزانه
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه پذیرفته شدگان  فراخوان جذب مدرسان سال ۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مدرسان واحد استان تهران غرب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب؛ کارگاه آموزشی آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه پذیرفته شدگان فراخوان جذب مدرسان سال 1400 دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مدرسان واحد استان تهران غرب برگزار شد.

لازم به ذکر است در فراخوان 1400 تعداد 3132 نفرمتقاضی در سامانه جام ثبت نام کرده و در نهایت تعداد 328 نفر پس از طی مراحل مصاحبه جهت تربیت دانشجو متناسب با اهداف نظام آموزش علمی کاربردی که همانا تربیت نیروی انسانی ماهر، فناور و نوآور متناسب با نیازهای بازار کار کشور است، به عنوان مدرس پذیرفته شدند.

پذیرفته شدگان پس از شرکت در کارگاه آموزشی مجوز صدور تدریس را دریافت و به عنوان مدرس معرفی می گردند.

در همین راستا سایر کارگاه های آموزشی متناسب با ماموریت های دانشگاه و همراه کردن آموزش با شغل در جامعه؛ شامل روشها و فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اخلاق حرفه ای برای مدرسان برگزار خواهد شد.


( ۳ )

نظر شما :